آرشیو اخبار
اعلام کنسلی کلاس انسان طبیعت ارگونومی خانم میر فخرایی کارشناسی معماری داخلی 952
اعلام کنسلی کلاس انسان طبیعت ارگونومی خانم میر فخرایی کارشناسی معماری داخلی 951 روز پنج شنبه به تاریج 96/4/1
تاریخ ارسال : ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
 
اعلام تاریخ برگزاری امتحان اتوکد گروه کارشناسی معماری داخلی ورودی 952 روز چهار شنبه تاریخ 96/3/31 ساعت 16:30
اعلام تاریخ برگزاری امتحان اتوکد گروه کارشناسی معماری داخلی ورودی 952 با خانم رجبی فر روز چهار شنبه تاریخ 96/3/31 ساعت 16:30
تاریخ ارسال : ۱۳۹۶/۰۳/۲۹
 
اعلام تاریخ تحویل پروژه درس آرایه و چیدمان کارشناسی معماری داخلی با استاد آقاجانی چهار شنبه تاریخ 96/3/24 ساعت 16:30
قابل توجه دانشجویان کارشناسی معماری داخلی که با استاد آقا جانی درس آرایه و چیدمان دارند زمان تحویل پروژه روز چهار شنبه به تاریخ 96/3/24 ساعت 16:30 می باشد
تاریخ ارسال : ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
 
اعلام تاریخ تحویل پروژه کاربینی روز سه شنبه تاریخ 96/3/23
قابل توجه کلیه دانشجویانی که واحد کاربینی دارند تاریخ تحویل پروژه کاربینی روز سه شنبه تاریخ 96/3/23
تاریخ ارسال : ۱۳۹۶/۰۳/۱۸
 
چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان
دختران و پسران
تاریخ ارسال : ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
 
تحویل کارورزی کاردانی معماری داخلی با استاد مریم رضایی تاریخ 96/4/22 ساعت 10
تحویل کارورزی کاردانی معماری داخلی با استاد مریم رضایی تاریخ 96/4/22 ساعت 10
تاریخ ارسال : ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
 
تحویل کارورزی کارشناسی معماری داخلی با استاد مریم رضایی تاریخ 96/4/22 ساعت 10
تحویل کارورزی کارشناسی معماری داخلی با استاد مریم رضایی تاریخ 96/4/22 ساعت 10
تاریخ ارسال : ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
 
تحویل طرح مسکونی درس کارگاه معماری ـ مبانی بیان معماری روز پنج شنبه به تاریخ 96/4/1
قابل توجه کلیه دانشجویانی که با استاد مریم رضایی درس کارگاه معماری کاردانی معماری داخلیـ مبانی بیان معماری دارند تحویل طرح مسکونی پنج شنبه به تاریخ96/4/1 ساعت 13
تاریخ ارسال : ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
 
اعلام تاریخ تحویل پروژه طرح تجاری کارشناسی معماری داخلی ورودی 941، استاد مریم رضایی در روز پنج شنبه به تاریخ 96/4/1 ساعت 10
قابل توجه کلیه دانشجویان رشته معماری داخلی ورودی 941 مقطع کارشناسی تحویل پروژه طرح تجاری، استاد مریم رضایی در روز پنج شنبه به تاریخ 96/4/1 ساعت 10
تاریخ ارسال : ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
 
قابل توجه کلیه دانشجویان برگزاری سمینار با موضوع اشتغال و فناوری
قابل توجه کلیه دانشجویان برگزاری، سمینار با موضوع اشتغال و فناوری، شرکت برای عموم دانشجویان آزاد می باشد زمان 96/3/11 ساعت 13 مکان ساختمان دانشگاه سالن 2ـ
تاریخ ارسال : ۱۳۹۶/۰۳/۰۸
 
12345678910...
 

  

   آمار بازدید ها
بازدید های دیروز : 741
بازدید های امروز  : 71
کل بازدید ها  : 752833
افراد online  : 34