راه اندازی کانال تلگرام دانشگاه عالیان
دانشجویان گرامی لطفا جهت سهولت اطلاع رسانی های آموزشی این مرکز اقدام به راه اندازی کانال تلگرام نموده است. لطفا با استفاده از لینک زیر وارد کانال شوید و همچنین به هم کلاسی های خود نیز آدرس کانال را معرفی کنید.
https://t.me/Elmikarbordi29Alian
 

  

   آمار بازدید ها
بازدید های دیروز : 714
بازدید های امروز  : 150
کل بازدید ها  : 1093125
افراد online  : 27