راه اندازی کانال تلگرام دانشگاه عالیان
دانشجویان گرامی لطفا جهت سهولت اطلاع رسانی های آموزشی این مرکز اقدام به راه اندازی کانال تلگرام نموده است. لطفا با استفاده از لینک زیر وارد کانال شوید و همچنین به هم کلاسی های خود نیز آدرس کانال را معرفی کنید.
https://t.me/Elmikarbordi29Alian
 

  

   آمار بازدید ها
بازدید های دیروز : 112
بازدید های امروز  : 824
کل بازدید ها  : 1331384
افراد online  : 15