امتحان تربیت بدنی دانشجویان کاردانی
قابل توجه دانشجویان کاردانی، ورودی های 952 و سایر ورودیها، 
امتحان تربیت بدنی در تاریخ 96.3.2 ودرمحل 2- ، طبق زمانبندی زیر برگزار می گردد:

آقایان:
از الف تا ب ساعت 9:30
از پ تا آخر ساعت 10

مواد امتحانی آقایان:
درازو نشست در یک دقیقه، بارفیکس خوابیده، طناب، دو 9*4 ، شنا زمینی

*فقط دو مورد امتحان گرفته می شود.
*پوشیدن لباس مناسب امتیاز محسوب می شود.

------------------------------------------------------------------------

خانمها:
از الف تا س  ساعت 10:30
از س تا آخر ساعت 11

مواد امتحانی خانمها:
درازو نشست در یک دقیقه،انعطاف، طناب، دو 9*4 

*فقط دو مورد امتحان گرفته می شود.
*پوشیدن لباس مناسب امتیاز محسوب می شود.با تشکر استاد تربیت بدنی (سماوکی)
 

  

   آمار بازدید ها
بازدید های دیروز : 835
بازدید های امروز  : 61
کل بازدید ها  : 1323195
افراد online  : 13