آخرین مهلت امتحان تربیت بدنی دانشجویان کاردانی
آخرین مهلت امتحان تربیت بدنی دانشجویان کاردانی که واحد تربیت بدنی اخذ کرده اند ( به جزورودی 952 ) ولی موفق به دادن امتحان نشده اند،  روز یکشنبه 96.2.24 ساعت 9:30 ، طبقه 2- می باشد.
 

  

   آمار بازدید ها
بازدید های دیروز : 118
بازدید های امروز  : 39
کل بازدید ها  : 1122423
افراد online  : 8