امتحان تربیت بدنی دانشجویان کاردانی
قابل توجه دانشجویان خانم و آقا مقطع کاردانی (به غیر از ورودی 952 ) که واحد تربیت بدنی را اخذ کرده اند طبق زمانبندی زیر به دانشگاه منفی 2 مراجعه نمایند:


خانم ها  : 
یکشنبه 96.2.17 ساعت 9

مواد امتحانی:
طناب، درازو نشست در یک دقیقه، انعطاف پذیری، دو 4*9


* از چند مورد بالا فقط 2 مورد امتحان گرفته می شود.
* داشتن لباس مناسب امتیاز دارد.


آقایان  :
یکشنبه 96.2.17 

از الف تا ب ساعت 9:45
از پ تا س ساعت 10:30
از ش تا ک ساعت 11
از گ تا آخر ساعت 11:30


مواد امتحانی:
طناب، درازو نشست در یک دقیقه، بارفیکس خوابیده، شنا زمینی، دو 4*9


* از چند مورد بالا فقط 2 مورد امتحان گرفته می شود.
* داشتن لباس مناسب امتیاز دارد.با تشکر مسئول تربیت بدنی (سماوکی)
 

  

   آمار بازدید ها
بازدید های دیروز : 112
بازدید های امروز  : 823
کل بازدید ها  : 1331383
افراد online  : 14