تجمیع و ساماندهی فیلم های مستند دانشگاهیان

معاونت فرهنگی و دانشجویی استان تهران در نظر دارد جهت حمایت از فیلم های مستند دانشجویی و دانشگاهی این آثار را تجمیع و ساماندهی نماید،ظمنا این امکان وجود دارد که آثار ارسالی جهت برنامه ریزی برای پخش و اکران ،پس از بررسی در شورای محتوایی و سپس در کارگروه تخصصی فیلم،مورد بهره برداری قرار گیرند.دانشجویان علاقه مند به شرکت دراین بخش مشخصات و شماره تلفن خود را همراه با اثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 23 مرداد به معاونت فرهنگی و دانشجویی استان تهران ارسال نمایید.
 

  

   آمار بازدید ها
بازدید های دیروز : 383
بازدید های امروز  : 25
کل بازدید ها  : 948211
افراد online  : 20